Flash News
No posts found
RSS

Visiting Faculties

 • Tika Ram Gautam (Ph.D)
 • HoD-Sociology Department
 • Khagendra Prasai (Ph.D)
 • Sujit Karn (Ph.D)
 • Pradeep Acharya (Ph.D)
 • Mr. Piyush Shrestha
 • Mr. Sukrita Basnet
 • Mr. Dashrath Joshi
 • Mr. Tika Uchai Thakuri
 • Mr. Saroj Giree
 • Mr. Pratik Sharma Lamichanne
 • Mr. Abhiyan K.C